Nowe Szkice Legnickie t. 39

Tom 39

SZKICE LEGNICKIE
XXXIX

 

Pod redakcją
TADEUSZA ROLLAUERA

Legnica 2018

 

RADA REDAKCYJNA
Piotr Bukowczyk, Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący), Witold Łaszewski,
Tadeusz Rollauer (redaktor), Robert Żeleźny.

 

PROJEKT WINIETY TYTUŁOWEJ
Zenon Dytkowski

 

REDAKCJA WYDAWNICZA
Klaudia Korfanty

 

DTP, PROJEKT OKŁADKI
Radosław Miśta

Na okładce wykorzystano ilustrację z Vita beate Hedwiges z 1353 roku.
Zbiory: „J. Paul Getty Museum” Los Angeles, California,
obiekt nr Ms. Ludwig XI 7, fol 11v.

 

ADRES REDAKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ul. Lotnicza 26
59-220 Legnica,

 

Wydawnictwo dotowane przez Prezydenta Miasta Legnicy

 

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

PL ISSN 0137-5326

 

DRUK
Drukarnia POLDRUK S. C. Józef Grzywa, Marek Kawka

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl