Deklaracja Członkostwa

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
---------------------------------------------------------------------------
Deklaracja Członkowska
Proszę o przyjęcie mnie jako członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Znam Statut TPN i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
 
Nazwisko:  ……………………………………………..…………
Imiona:   1)  ………………………………………………..……. 
                 2)  ………………………………………………….....
Adres zamieszkania: 
..............................................................................................……………….
Kontakt tel.:  ………………………………………………………..................................
E-mail:  …………………………………………………………………………………………........
Wykształcenie*):  ……………………………………………   
Rok urodzenia*):  ……………………........................   
Zainteresowania naukowe: 
.................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………........
Informacje inne (np. członkostwo w stowarzyszeniu, funkcje społeczne):
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Legnica, dnia .............................................. Podpis  ........................................................
 
Data przyjęcia deklaracji: Legnica, dnia     ......................................
Potwierdzenie Zarządu TPN:     .......................................................
*) Wypełnienie nie wymagane.
 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl