HONOROWI CZŁONKOWIE HONOROWI PREZESI


O G Ó L N E   Z E B R A N I E

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

Uchwałą z 16 września 2019 r.

przyznało godność

HONOROWEGO CZŁONKA

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

założycielom Towarzystwa

 

Panu Eugeniuszowi Arkicie

Panu Eugeniuszowi Czerniawskiemu

Pani Krystynie Franusz

Panu Tadeuszowi Grochalskiemu

Panu Kazimierzowi Gryglaszewskiemu

Panu Tadeuszowi Gumińskiemu

Panu Eugeniuszowi Kobzdajowi

Panu Czesławowi Kowalakowi

Panu Janowi Minkiewiczowi

Panu Eugeniuszowi Nowakowi

Panu Franciszkowi Pałce

Panu Stanisławowi Paneckiemu

Panu Ignacemu Presslerowi

Panu Stanisławowi Skowronowi

Panu Wacławowi Topolińskiemu

Panu Bronisławowi Wewiórskiemu

Panu Ryszardowi Zającowi

Pani Henryce Zbroi

Pani Annie Zembrzuskiej

 

w dowód uznania Ich zasługi powołania naukowego stowarzyszenia w Legnicy.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk przez sześćdziesiąt lat badało, dokumentowało i popularyzowało procesy historyczno-społeczne, wpisując się w wizerunek naszego miasta.


Honorowi członkowie:

prof. dr Mirosława Chamcówna

Zofia Kossak-Szczucka

prof. dr Henryk Jabłoński

prof. dr Tadeusz Przybylski

prof. dr Henryk Kowarzyk

prof. dr Tadeusz Porębski

prof. dr Kazimierz Urbanik

prof. dr Tadeusz Dziekański

prof. dr Marian Haisig

prof. dr inż. Jerzy Rozpędowski

doc. dr Jan Wyżykowski

prof. dr Dionizy Smoleński

prof. dr Roman Heck

prof. dr Gerard Labuda

prof. dr JanTrznadlowski

prof. dr Marek Derwich

Honorowi prezesi:

mgr Tadeusz Gumiński

mgr Czesław Kowalak

mgr Krystyna Wiercińska

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl