Aktualności

Informacja dotycząca publikacji Szkiców Legnickich tom 45


Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi i wybrali nowe władze.

Funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk powierzono Bogumile Słomczyńskiej. Wiceprezesem został Robert Żeleźny, sekretarzem Izabela Stasiak-Kicielińska, a członkami zarządu Halina Tamioła i Witold Łaszewski. W skład komisji rewizyjnej weszli Elżbieta Masztalerz i Piotr Bukowczyk.

Informacja dotycząca publikacji w Szkicach Legnickich tom 45:

1. Nadsyłanie propozycji tematów artykułów do 1.03.2024 r.
2. Nadsyłanie tekstów artykułów do 15.06.2024 r.
3. Propozycje tematów artykułów i tekstów artykułów wysyłamy na adres redakcja.szkice.legnickie@gmail.com
4. Publikacja w Szkicach Legnickich wymaga oświadczenia od autora tekstu, że praca jest społeczna. Formularz oświadczenia wysyłany jest drogą elektroniczną do autora po zaakceptowaniu artykułu do publikacji.
                                                                                  
                                                                                    Redakcja SL t 45
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl