Aktualności

Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.
Wyróżnienie  „Rudolphina” zostało ustanowione dn. 11.11.2017 r. inicjatywą Prezesa i Wiceprezesa TPN w Legnicy.

Wyróżnieni w 2017 r.:

1)Tadeusz Krzakowski, Tadeusz Rollauer, Janusz Wawrzyszko.

2)Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy, Muzeum Regionalne w Chojnowie, Polskie Bractwo Kopaczy Złota w Złotoryi, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy.

Promocja Szkiców Legnickich t.38


Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.


Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.

Muzeum Regionalne w Chojnowie. 2 grudnia 2017 r.
Znalezione obrazy dla zapytania szkice legnickie


Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.
 Akademia Rycerska, Sala Królewska. Autorzy. 24 listopada 2017 r.


Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

oraz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Legnicy

organizowali konferencję naukową,

poświęconą 500-leciu Reformacji w Legnicy,

w dniu 25 października 2017 r. 

w auli CKZiU przy ul. Lotniczej 26.


Sponsor konferencji- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Zdjęcie użytkownika Witold Łaszewski.


Wystąpienie Prof. dr hab. Wiesława Hładkiewicza

Program konferencji:


11:00-11:20 – otwarcie konferencji.


11:20-11:40 – dr Radosław Łazarz (Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy

we Wrocławiu): Legnica na szlakach czeskiej reformacji.


11:40-12:00 – dr Robert Żeleźny (TPN w Legnicy): Skutki reformacji dla Dolnego Śląska – wybrane zagadnienia.


12:00-12:20 – dr Piotr Bukowczyk (TPN w Legnicy): Gmina staro-luterańska w Legnicy przed 1945 r.


12:20-12:40 – przerwa na kawę.


12:40-13:00 – prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii): Legnica jako ośrodek luteranizmu na Dolnym Śląsku.


13:00-13:20 – pastor Jerzy Gansel (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy): Ewangelicy w Legnicy w dobie 500-lat Reformacji.


13:20-13:40 - dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii): Polityka wyznaniowa władz PRL w mieście Legnica i powiecie legnickim.


13:40-14:00 - zamknięcie konferencji.


ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl