Legnickie Zeszyty Archeologiczne

ZESZYT 1


ZESZYT 1

LEGNICKIE SPOTKANIE ARCHEOLOGICZNE

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

KOŁO ARCHEOLOGICZNE

Zeszyt 1

Pod redakcją  Witolda Łaszewskiego

 

SPIS TREŚCI

Tadeusz R o l l a u e r – Dekada konferencji i aneks z ich programem

Witold Ł a s z e w s k i – Legnica miejska. Jubileusz kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła (1208-2008)

Cezary B u ś k o – Tajemnice krakowskiego Rynku

 

 

Legnica 2010

Redaktor i koordynator programu – Witold Łaszewski

Opracowanie redakcyjne – Tadeusz Rollauer

Adres redakcji

59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26 (siedziba CKU)

www.tpn.legnica.pl

Na okładce duża pieczęć miasta Legnicy.

Tłok pieczętny wykonany w końcu XIII wieku.

Publikacja dotowana ze środków

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

© Copyright by Towarzystwo

Przyjaciół Nauk w Legnicy

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– Wydział Poligrafii z siedzibą w Legnicy

PL ISNN 83-919324-8-6

Printed in Poland

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl