Legnickie Zeszyty Archeologiczne

ZESZYT 2


ZESZYT 2

LEGNICKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

KOŁO ARCHEOLOGICZNE

Zeszyt 2

Skarby kultury i natury – miedź

Pod redakcją Witolda Łaszewskiego

SPIS TREŚCI

Witold Ł a s z e w s k i – Miedź czy złoto

Łucja Wojtasik-Seredyszyn – „Miedziane kolekcje” w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej K o w a l s k i – Skansen w Leszczynie miejscem kultywowania zwyczajów gwareckich przez Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych

Henryk Ł a s z e w s k i – Miedź w nanotechnologiach

Legnica 2011

Redaktor i koordynator programu – Witold Łaszewski

Opracowanie redakcyjne – Tadeusz Rollauer

Adres redakcji

59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26 (siedziba CKU)

www.tpn.legnica.pl

Publikacja dotowana ze środków

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

© Copyright by Towarzystwo

Przyjaciół Nauk w Legnicy

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– Wydział Poligrafii z siedzibą w Legnicy

ISBN 987-83-63335-00-7

Printed in Poland

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl