Legnickie Zeszyty Archeologiczne

ZESZYT 3


ZESZYT 3

LEGNICKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

KOŁO ARCHEOLOGICZNE

Zeszyt 3

Skarby kultury i natury – złoto

Pod redakcją

Witolda Łaszewskiego

SPIS TREŚCI

Stanisław J u j e c z k a – Złote Bulle

ks. Zbigniew R a d z i w o ł e k – Złoto w Biblii

Beata Ł a s z e w s k a - R a d w a ń s k a – „Przeklęta żądzo złota do czegóż to nie

popychasz śmiertelników!” – czyli o zgubnym wpływie złotego kruszcu na bohaterów

ludowych baśni i legend Dolnego Śląska

Witold Ła s z e w s k i – Złoto rozświetlające karty pergaminów

Legnica 2011

Redaktor i koordynator programu – Witold Łaszewski

Opracowanie redakcyjne – Tadeusz Rollauer

Adres redakcji

59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26 (siedziba CKU)

www.tpn.legnica.pl

Na okładce złoty piasek ze średniowiecznych złotoryjskich hałd.

Publikacja dotowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk:

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– Wydział Poligrafii z siedzibą w Legnicy

ISBN 978-83-63335-01-04

Printed in Poland

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl