Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 01


Tom 01

   
Słowo wstępne  
Józef Kaźmierczyk, Zbigniew Trudzik Z pradziejów ziemi legnickiej
Józef Domański Polskie nazwy osad w powiecie legnickim
Konrad Bartoszewski Bitwa legnicka w literaturze pięknej
Wanda Turoń Sylwetki Piastów legnickich
Józef Lepiarczyk Legnickie „Monumentum Piasteum"
Jan Minkiewicz Żołnierz polski na ziemi legnickiej w epoce napoleońskiej
Ignacy Pressler Samorząd Legnicy w latach 1945-1950
Antoni Rozbicki Wspomnienia ze wsi podlegnickiej
Halina Bobowska 15 lat Liceum Pedagogicznego w Legnicy (1946-1961)
Zygmunt Błaszak Stosunki demograficzne Legnicy w latach (1955-1959)
Eugeniusz Kobzdaj Archiwum Państwowe w Legnicy
Tadeusz Gumiński Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl