Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 02


Tom 02

   
Tadeusz Dziekoński Dawne górnictwo i hutnictwo miedzi na ziemiach polskich
Tadeusz Kłos Górnictwo miedzi w Polsce Ludowej do odkrycia Nowego Zagłębia Miedziowego
Wojciech Salski Znaczenie gospodarcze oraz perspektywy rozwojowe Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
Franciszek Grzesiek Huta miedzi im. H. Wałeckiego w Legnicy
Stanisław Paczyński Wspomnienia z budowy huty miedzi
Mirosław Przyłęcki Zabytki Lubina Legnickiego
Józef Domański Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego
Eugeniusz Kobzdaj Kalendarium dziejów Lubina
Grzegorz Domański Z badań archeologicznych Legnicy-miasta
Henryk Majewski Odbudowa Zamku Piastowskiego
Zygmunt Błaszak Legnica r. 1961 w liczbach
Tadeusz Gumiński Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1961-1962
Janina Łysek Bibliografia „Wiadomości Legnickich" za lata 1954-1962
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl