Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 03


Tom 03

   
Kazimierz Kaczmarek Działania wojenne w regionie Legnicy w roku 1945
Mieczysław Przyłęcki Polska Partia Robotnicza w Legnicy w l. 1945-1947
Mieczysław Przyłęcki Prace konserwatorskie w Legnicy i powiecie legnickim w XX-leciu PRL
Wasilij Bondarenko Od Wisły do Legnicy
Czesław Kowalak Pierwsze dni wolności Legnicy. Kalendarium 1945 roku.
Marianna Burczak Legnica w roku 1964 w liczbach
Eugeniusz Kobzdaj Źródła do dziejów XX-lecia PRL w Archiwum Państwowym w Legnicy
Józef Kaźmierczyk Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy
Wojciech Gluziński Wykopaliska w Chojnowie i renesansowe kafle piastowskiego zamku
Józef Domański Polskie nazwy miejscowe powiatu Złotoryjskiego
Piotr Moroz Bitwa pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku w historiografii polskiej
Rosemarie Mańkowska Procesy o czary w dawnej Legnicy
Jan Minkiewicz Wojska rosyjskie na ziemi legnickiej w XVIII i XIX wieku
Tadeusz Gumiński Prasa legnicka o koncertach Bilsego w Warszawie w 1860 roku
Konrad Bartoszewski Alfred Olszewski i jego zapis dla Henryka Sienkiewicza
Tadeusz Gumiński Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl