Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 04


Tom 04

   
Tadeusz Diekoński Dawne dzieje górnictwa i przerób złota w okolicach Złotoryi i Legnicy
Marian Haisig Legnickie dukaty
Janusz Kębłowski Nagrobek księcia Wacława i Anny w Legnicy
Tadeusz Rudkowski Legnickie sgraffita renesansowe
Konstanty Kalinowski Kościół Św. Jana w Legnicy
Jan Minkiewicz Polacy w legnickiej Akademii Rycerskiej
Janina Ender Józef Jeziorowski
Stefan Kuciński Rozwój przemysłu w Legnicy w XX-leciu PRL
Edward Ciuk Węgiel brunatny w okolicach Legnicy
Zofia Małkus Problemy mieszkaniowe w miastach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
MATERIAŁY
Adela Kordys Rodowód prasy legnickiej 1945-1964
Czesław Kowalak Problematyka legnicka w Śląskim Kwartalniku Historycznym "Sobótka"
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Bibliografia prac doktorskich i magisterskich dotyczących Legnicy i terenów sąsiednich przyjętych na wyższych uczelniach we Wrocławiu i w innych ośrodkach uniwersyteckich
KRONIKA
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl