Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 05


Tom 05

   
STUDIA
Marian Haisig Herb miasta Legnicy. Jego geneza i symbolika
Marian Haisig Z dziejów mennicy legnickiej
Tadeusz Kaletyn Z pradziejów powiatu złotoryjskiego
Adam Więćek Widoki Legnicy w dawnej grafice i rysunkach
Janusz Kębłowski Rzeźba dekoracyjna na fasadzie dawnej kamienicy Bitschena w Legnicy
Zygmunt Szkurłatowski Piśmienność chłopów we wsiach miasta Legnicy w świetle urbarzy z końca XVIII wieku
Ryszard Łukaszewicz Szkolnictwo podstawowe w powiatach legnickim i lubińskim (1945-1965)
Antoni Bojakowski Szkolnictwo ogólnokształcące w Legnicy w latach szkolnych 1962/33—1967/63
Jerzy Roliński Szkoła Oficerska KBW w Legnicy (1945—1966)
Stanisław Polanowski Rozwój bibliotek publicznych w powiecie lubińskim
Ryszard Jaźwiński Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy (1952—1967)
MATERIAŁY
Janusz Kębłowski Nieznany rysunek Mauzoleum Piastowskiego w Legnicy
Konstanty Kalinowski Rysunek Seydlitza Mauzoleum Piastowskiego w Legnicy jako źródło
Stanisław Bernall Legnica w lecie 1945 roku
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Tadeusz Gumiński Recenzje
Janusz Kębłowski Prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne przygotowane na UAM w Poznaniu z dziedziny historii sztuki w Legnicy i na terenieie sąsiednich powiatów
KRONIKA
Tadeusz Gumiński Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w r. 1967
M.K. Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych w Głogowie
BIBLIOGRAFIA
Teresa Wójcikówna Bibliografia dawnej i współczesnej sztuki Legnicy za lata 1945-1967
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl