Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 06


Tom 06

   
STUDIA  
Jerzy Rozpędowski Zamek romański w Legnicy
Krystyna Pieradzka Bitwa pod Legnicą 12+1 r. w relacji Jana Długosza
Włodzimierz Groblewski Skutki pierwszego najazdu Tatarów na Polskę
Marian Haisig Dawne pieczęcie i herb miasta Lubina
Konstanty Kalinowski Kuria opatów lubiąskich w Legnicy
Hanna Harley Beniamin Bilse i jego legnicka orkiestra w Warszawie XIX w
Regina Kaczmarska Płazy Legnicy
Ludwik Tomiałojć Ptaki miasta Legnicy
MATERIAŁY
Eugeniusz Kobzdaj Nieznane dokumenty Kazimierza Jagiellończyka w Archiwum Państwowym w Legnicy
Zygmunt Błaszak Legnica na tle LGOM w świetle liczb
Czesław Kowalak Kronika Legnicy. Calendarium ważniejszych wydarzeń roku 1946
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY  
Tadeusz Gumiński Recenzje, omówienia, noty
Zenon Skowroński Recenzje
Tadeusz Gumiński Recenzje
BIBLIOGRAFIA  
Edward Wiśniewski Bibliografia nauk o ziemi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1945-1969)
Jan Sarosiek Bibliografia prac magisterskich dotyczących Legnicy, przyjętych w Katedrze Ekologii i Geografii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego
KRONIKA  
Tadeusz Gumiński Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1968—1969
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl