Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 07


Tom 07

   
STUDIA
Mirosław Przyłęcki Zabytki powiatu legnickiego
Roman Stępień Nauczyciele Liceum Pedagogicznego w Legnicy w latach 1946-1955
Antoni Bojakowski Średnie zakłady kształcenia nauczycieli w Legnicy w latach 1946-1971
Franciszek Zalewski Szkolnictwo Zagłębia Miedziowego a potrzeby gospodarki narodowej
Stanisław Downorowicz Problemy ochrony przyrody w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym
Ryszard Sienkiewicz Warunki klimatyczne Legnicy
MATERIAŁY
Zygmunt Błaszak Powiat legnicki w liczbach w r. 1969
Aniela Kolbuszewska Cenne muzykalia w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
Zygfryd Piekuth Moje pierwsze lata w Legnicy
Wanda Goebel Kronika miedzi - rok 1968
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Jan Minkiewicz Recenzja
Tadeusz Gumiński Recenzje
BIBLIOGRAFIA
Anna Poźniakowa Bibliografia archeologii LGOM za lata 1945-1968
KRONIKA
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1970-1971
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy według stanu na 31 XII 1971 r.
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl