Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 14


Tom 14

   
STUDIA
Zdzisław Kurzeja Prace konserwatorskie w zespole dworskim w Warmątowicach (1983-1990)
Czesław Lasota, Mariusz Karst Kościół Klarysek w Głogowie
Teresa Chałubek Rozwój architektoniczny kościoła NM Panny w Legnicy
Mirosław Przyłęcki Zespół dworski w Warmątowicach i jego odbudowa w latach 1973-1982
Janina Ender Luterański uniwersytet w Legnicy
Tadeusz Gumiński Bracia mniejsi w Legnicy (1284-1947)
Jerzy Burchardt Średniowieczne reprezentacje Witelona
Czesław Lasota, Jerzy Rozpędowski Badania archeologiczne w kościele św. Piotra i Pawła w 1989 r.
Barbara Poloczkowa Wierzenia ludowe o leczniczym działaniu miedzi na obszarze Śląska Cieszyńskiego
Wojciech Urbaniak Drzewa zabytkowe w okolicach Chojnowa
Edward Wiśniewski Ukształtowanie powierzchni Legnicy na tle budowy ekologicznej
MATERIAŁY
Tadeusz Gumiński Zofia Kossak o powieści "Legnickie Pole"
Tadeusz Gumiński Uzupełnienie do życiorysu Jana Minkiewicza
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Andrzej Niedzielenko Gerard Labuda, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji. Poznań 1983, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia nr 106, ss. 308
Tadeusz Gumiński Jubileusz 700-lecia przyjścia franciszkanów do Legnicy 1284-1984, Praca zbiorowa, b.m. i r.w. (1984), format 26x19 cm, s. 31, ilustr. 18 nlb.
Krystyna Nowakowska Zygmunt Boras, Śląski książę renesansu i jego hulaszczy żywot. Katowice 1985. ŚIW
Tadeusz Gumiński Rocznik Dolnośląski, tom IX (1985). Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Warszawa-Wrocław. PWN, s. 327
Dorota Bocheńska A. Grzybkowski, Kaplica zamkowa w Legnicy. "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki". T. XXXII (1987), z. 2, s. 65-89 - omówienie
Tadeusz Gumiński Chojnów i okolice. Wrocław 1986. Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Towarzystwo Miłośników Chojnowa, s. 53, il. 23, plany 2. Tekst: Wanda Goebel i Ewa Lenkow
Tadeusz Gumiński Marian Haisig: Herb miasta Chojnowa w świetle dokumentacji historycznej, Chojnów 1988, Muzeum Regionalne w Chojnowie, s. 11 i 2 nlb., 8 ilustr.
Tadeusz Gumiński Kazimierz Dola: Opieka społeczna i zdrowotna w Głogowie do czasów pruskich 1742 (w:) Misericordia et Veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana. Pod redakcją ks. J. Mandziuka i ks. J. Petera, Wrocław 1986, s. 113-145
Andrzej Niedzielenko Wacław Korta, Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog, Katowice 1983, ŚIN,s. 154
Andrzej Niedzielenko Tomasz Jasiński, Przerwany hejnał, Kraków 1988, KAW, ss. 80
Tadeusz Gumiński Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (1986-1989)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Konrad Czesław Bartoszewski (1914-1987). Opr. T. Gumiński
Ks. Tadeusz Łączyński (1913-1988). Opr. ks. Józef Mandziuk
Eugeniusz Michał Kobzdaj (1925-1990). Opr. T. Gumiński
LIST DO REDAKCJI
Andrzej Niedzielenko List
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl