Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 15


Tom 15

   
STUDIA
Mateusz Goliński, Rościsław Żerelik Kontrowersje wokół lokacji Legnicy
Edyta Łaborewicz Źródła archiwalne do dziejów kościoła Mariackiego w Legnicy
Teresa Chołubek Historia budowy kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy
Elżbieta Gajewska Witraże z kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy w perspektywie rozwoju witraża dziewiętnastowiecznego
Wolfgang M. Meisler Witraże kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy
Jarosław Stępowski Zabytkowe organy w kościele Mariackim w Legnicy
Jan Zajączkowski Przyczynki do historii reformacji w Legnicy
Zygmunt Szkurłatowski Wzrost i restrukturyzacja użytkowania powierzchni Legnicy w latach 1945-1993
Zygmunt Szkurłatowski Znaczenie utworzenia województwa legnickiego (1 VI 1975 r.) na tle przemian ludnościowych w Legnicy w latach 1945-1993. Wybrane problemy
MATERIAŁY
Antoni Bojakowski Autorka powieści Legnickie pole wśród nas
Edmund Rosner Ostatni okres życia Zofii Kossak (1957-1968)
Stanisław Kasprowiak Co jest za tymi murami?
Kazimierz Bielecki Powstanie i działalność Legnickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
Zbigiew Podres-Kisielewski Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Legnicy
Roman Lorenz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Zarząd Główny w Legnicy
Teodozja Piaskowska Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Obwód Legnica
Józef Wojczuk Sybiracy województwa legnickiego
Franciszek Sikorski Droga do jubileuszu ks. Bronisława Goldewicza
Franciszek Sikorski Dwa rody Ziemi Legnickiej: hrabiowie Olszewscy i baronowie Zedlitzowie
Konrad-Sigismund von Zedlitz Życiorys matki: Dragi von Zedlitz z domu von Olszewska
Maria Kubasik Mieszkańcy ambasadorami partnerstwa: Legnica-Wuppertal
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Franciszek Sikorski Pomosty. Z dziejów stosunków polsko-niemieckich (Antoni Bojakowski)
Aniela Kolbuszewska Katalog zbiorów muzycznych legnickiej biblioteki księcia Jerzego Rudolfa (Walentyna Węgrzyn-Klisowska)
Bolesław Hadaczek Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice (Łukasz Oleski)
Józef Ziętek Zasiał wiatr ... Wiersze zebrane (Łukasz Oleski)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Prof. dr. hab. Józef Kaźmierczyk (1926-1993) (Stanisław Firszt)
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl