Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 16


Tom 16

Krzysztof J. Kostrzanowski
   
Słowo wstępne
Franciszek Sikorski Jubileusz Prezesa Antoniego Bojakowskiego
STUDIA
Stanisław Firsz Naczynia szklane z XIII-XVII w. z badań i odkryć archeologicznych na terenie Legnicy
Edyta Łaborewicz Materiały archiwalne Kościoła Pokoju w Jaworze w zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy
Andrzej Niedzielenko Pamięć o bitwie nad Kaczawą
Carl H. Hiller Legnicki Teatr Miejski w latach 1938-1943
Janusz Chutkowski Działalność kulturalno-oświatowa osadników polskich w Głogowie w latach 1945-1950
Bolesław Potyrała Dowódcy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (Federacji Rosyjskiej) w latach 1945-1993
Zygmunt Szkurłatowski Ruch naturalny ludności Legnicy na tle Dolnego Śląska i Polski w latach 1945-1992
Zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Zamku Piastowskim w Legnicy w latach 1964-1993
Antoni Bojakowski Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy na tle stowarzyszeń województwa legnickiego
MATERIAŁY
Zygmunt Niebudek Pionierskie dni Legnicy
Dawid M. Tannenzapf Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Legnicy
Ludwik Knapek Zmiany organizacyjne w sądownictwie, prokuraturze i adwokaturze na terenie województwa legnickiego w latach 1945-1994
Roman Lorenz Skąd nasz ród?
Wanda Puchała Pięciolecie działalności reaktywowanego Związku Sybiraków na terenie województwa legnickiego
SYLWETKI
Zygmunt Szkurłatowski Ksiądz Jan Zajączkowski jako duszpasterz parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy (1947-1987)
SPRAWOZDANIA
Henryk Kurzydło Zarys działalności Oddziału Legnickiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego z siedzibą w Lubinie w latach 1976-1985
Władysław Bochnak Utworzenie diecezji legnickiej (25 III 1992)
Barbara Skoczylas-Stadnik Jubileusz 340-lecia położenia kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Franciszek Zywert Liegnitz 1945-1947 und andere Beiträge
Łukasz Oleski Encyklopedia Ziemi Głogowskiej
Antoni Bojakowski Publikacje Legnickiej Kurii Biskupiej z lat 1992-1993
Zygmunt Szkurłatowski Legnica. Stan miasta, perspektywy
Zygmunt Szkurłatowski Stefania Uchańska, Bibliografia zawartości "Szkiców Legnickich"
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl