Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 17


Tom 17

   
Słowo wstępne
Franciszek Sikorski Portret bez retuszu Zygmunta Szkurłatowskiego
SESJA NAUKOWA: XX-LECIE WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO (1975-1995) POD PATRONATEM WOJEWODY LEGNICKIEGO DRA RYSZARDA MARASZKA (31 V 1995)
Ryszard Maraszek Przemówienie powitalne wojewody legnickiego
Janusz Owczarek Reforma podziału administracyjnego kraju w 1975 r. i powstanie województwa legnickiego (wypowiedź pierwszego wojewody legnickiego)
Antoni Bojakowski Miasto Legnica jako stolica województwa legnickiego w dwudziestoleciu 1975-1995
Czesław Kowalak Oświata, kultura i nauka w województwie legnickim w dwudziestoleciu 1975-1995
Jan Szczepkowski Województwo legnickie w świetle nowych koncepcji podziału terytorialnego kraju
Stanisław Siewierski Rola i znaczenie przemysłu miedziowego dla rozwoju i funkcjonowania województwa legnickiego
Zygmunt Szkurłatowski Przemiany społeczno-gospodarcze w województwie legnickim w latach 1975-1995
Bolesław Potyrała Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce i w województwie legnickim
Tadeusz Samborski Parlamentarzyści województwa legnickiego w latach 1975-1995
Halina Matyja, Aleksander Rawski Ważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w województwie legnickim w latach 1975-1995
UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI XX-LECIA WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO I V-LECIA ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (1 VI 1995)
Ryszard Maraszek Wystąpienie powitalne wojewody legnickiego
Stanisław Repa Samorząd terytorialny, stan obecny i perspektywy jego rozwoju (wystąpienie przewodniczącej Sejmiku Samorządowego Województwa Legnickiego)
Włodzimierz Cimoszewicz Wystąpienie okolicznościowe wicemarszałka Sejmu RP
Jan Jerschina O niektórych problemach i modelu współpracy samorządów gmin z bankami.
POSIEDZENIE WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH TPN W LEGNICY (14 XII 1995)
Jacek Libicki, Zdzisław Tarasewicz Węgiel brunatny - przyszłość województwa legnickiego w perspektywie XXI wieku?
Henryk Kurzydło Proekologiczna koncepcja zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Legnica"
SYLWETKI
Elżbieta Kościk Wspomnienie o profesorze Marianie Haisigu
SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Henryk Kurzydło Zebranie naukowe Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych TPN poświęcone planom wydobycia węgla brunatnego ze złoża "Legnica"
Andrzej Kasprzak Inauguracja roku akademickiego 1996/97 w Wyższej Szkole Technicznej w Głogowie
Czesław Kowalak Kalendarium Legnicy. 1995
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Zygmunt Szkurłatowski Województwo legnickie w latach 1975-1994
Łukasz Oleski 25-lecie i 50-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Legnicy
Jerzy Mularczyk Z tamtej strony historii
Elżbieta Kościk Lubin. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków
Henryk Kurzydło Krzysztof R. Mazurski. Zagrożenie środowiska Dolnego Śląska
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Marian Haisig (31 V 1908 - 10 VI 1996) (Zbigniew Kwaśny)
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl