Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 20


Tom 20

   
Jubileusz 40-lecia TPN
Czesław Kowalak Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1969-1999
STUDIA i MATERIAŁY
Gerard Koch Matthias Rauchmuller na Śląsku
Stanisław Firszt Cmentarzyska i cmentarze legnickie
Marek Cetwiński Problem "innego" w historiografii śląskiej XX wieku
Barbara Pazoła Teatriala w zbiorach Archiwum Państwowego w Legnicy
Henryk Kurzydło Infrastruktura miejska Lubina w latach 1945-1960
Czesław Kowalak Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w województwie legnickim w latach 1975-1989
Wojciech Kondusza Wybory samorządowe '98 w Legnickiem
Maria Kalinowska-Rogalka Samorząd legnicki w pierwszym roku wdrażania reformy ustrojowej państwa
Wojciech Kondusza Powiat legnicki - doświadczenia pierwszego roku
Stanisław Jasak Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego po wojskach Federacji Rosyjskiej w Legnicy
Zbigniew Mosijczyk Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Legnica
SYLWETKI
Władysław Wojecki Noblista Gerard Domagk
Bronisław Wewiórski Wacław Klimczewski organizator szkolnictwa pedagogicznego
Tadeusz Rollauer Janusz Chutkowski (1934-1998)
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl