Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 21


Tom 21

   
Od redakcji
STUDIA I MATERIAŁY
Jerzy Mularczyk Bitwa pod Stolcem - Proczanem w 1277 roku
Magdalena Kokocińska Kancelaria Bolka I księcia jaworsko-świdnickiego
Krzysztof Demidziuk Archiwalia archeologiczne z terenu Legnicy do 1945 roku
Stanisław Firszt Bibliografia archeologii Legnicy do roku 1999
Wojciech Kondusza Wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy w latach 1954-1961
Włodzimierz Kalski Radni Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy (kadencja 1954-1958)
Henryk Kurzydło Infrastruktura miejska Lubina w latach 1961-1975
Czesław Kowalak Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w województwie legnickim (1975-1998)
Krystyna Wiercińska Cyganie-wśród czy obok nas?
DOKUMENTACJA
Maria Kubasik Samorząd legnicki w latach 1990-2000 (część I)
Wacław Demecki Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Jerzy Mularczyk J. Włodarski, Historia Dżoczi syna Czyngis-chana. Gdańsk 1997
Jerzy Mularczyk Etos rycerski w Europie środkowej i wschodniej od X do XV wieku. Zielona Góra 1997
Tadeusz Rollauer Trzy źródła do dziejów kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy. Wydał i wstępem opatrzył S. Jujeczka. Legnica 2000
Tadeusz Rollauer M. Sz. Juniszewski, Nazwy ulic i placów Legnicy. Legnica 2000
Tadeusz Rollauer Ks. S. Kusik, Dzieje Kościoła katolickiego w dekanacie legnickim w latach 1945-1986. Legnica 1998
Tadeusz Rollauer S. Horodecki, Przeszłości okruchy. Zabytki i przyroda powiatu legnickiego. Chojnów 2000
Henryk Kurzydło Na przestrzeni lat. 40 lat PBKRM - PeBeKa Lubin. Zespół autorski pod przewodnictwem Z. Warczewskiego. Lubin 2000
Ireneusz Wojewódzki J. Paździora, Monografia Zakładów Górniczych "Konrad". Iwiny 1999
KRONIKA
Krystyna Wircińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w latach 1999-2000
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl