Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 23


Tom 23

   
Od redakcji
STUDIA
Jerzy Burchardt Związki Witelona z Legnicą
Wasyl Petryk, Leonid Tymoszenko Obrona ziem zachodnio-ukraińskich i południowo-polskich przed Tatarami w latach 1240-1241 (tłum. Daria Maślej)
Michajło Sawczyn Walka Rusinów z Mongołami w XIII wieku (tłum. Daria Maślej)
Wasyl Futała Historiografia ukraińska o napadzie mongolsko-tatarskim na Ruś i jego wpływach na dalsze losy społeczeństwa ukraińskiego (tłum. Daria Maślej)
Barbara Techmańska Kultura średniowiecznej Legnicy (Próba syntezy)
Wojciech Kondusza Wybory samorządowe '2002 w Legnicy
(Stanisław Jujeczka)MATERIAŁY
Bogna Oszczanowska Analiza ikonograficzna i stylistyczna malowideł ściennych z początku XVII w. w domu przy ul. Zamkowej w Legnicy
Stanisław Jujeczka Nieznane źródła do dziejów budowy Mauzoleum Piastów w Legnicy
Czesław Kowalak Marzec '68 w Legnicy
Andrzej Niedzielenko Obchody 750 rocznicy bitwy pod Legnicą
Ivo Łaborewicz Siedziby Archiwum Państwowego w Legnicy (1953-2002)
Wojciech Kondusza Kultura mniejszości narodowych i etnicznych Dolnego Śląska
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Stanisław Jujeczka Hanna Kozaczewska-Golasz, Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początku XX wieku w dawnym województwie legnickim. Wrocław 2001
Stanisław Jujeczka Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus dem Jahren 1536/37 [...]. Hg.: A. Marsch, J. H. Biller, F-D. Jacob. Bd. 1-2. Weissenhorn 2000
Barbara Techmańska Historia Śląska. Pod redakcją M. Czaplińskiego. Wrocław 2002
Tadeusz Rollauer Polska muzyka organowa na przełomie wieków. Podsumowania i prognozy. Warszawa 2001
Tadeusz Rollauer W trosce o wiarę. Dziesięciolecie Diecezji Legnickiej. Legnica 2002
Tadeusz Rollauer Diecezja Legnicka. Schematyzm. Wrocław 2002
Tadeusz Rollauer Lubin dawniej i dziś. Redakcja i opracowanie Z. Warczewski. Lubin 2002
Tadeusz Rollauer Wojciech Kondusza, Od głosowania do wybierania. Włodzimierz Kalski, Radni i prezydenci Legnicy. Legnica 2002
Zygmunt Szkurłatowski Bolesław Potyrała, Hieronim Szczegóła, Czerwoni marszałkowie. Elita Armii Radzieckiej (1935-1991). Zielona Góra 1997
Tadeusz Rollauer Publikacje Legnickiej Biblioteki Publicznej (Przeszłość i przyszłość książki drukowanej. Legnica 2001 - Katalog książek Tadeusza Gumińskiego. Legnica 2002)
oprac. Witold Łaszewski Jerzy Mularczyk: Książę legnicki Bolesław II Rogatka na tle sytuacji polityczno-społecznej Śląska. W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. T. 9. Warszawa 2001, s. 89-142; "Herzog Heinrich von Pressela". Legenda i rzeczywistość. "Studia i Materiały z Dziejów Śląska", t. 9. Katowice 2001, s. 7-26
KRONIKA
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2001
Czesław Kowalak Legnicki ośrodek akademicki szansą dla środowiska i społecznych potrzeb naukowych
Barbara Techmańska Lubin dawniej i dziś
Tadeusz Rollauer Legnica subterranea I i II
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Bronisław Wewiórsk (1921-2002) Zbigniew Grochowski
Antoni Bojakowski (1924-2002) Tadeusz Rollauer

Mirosława Chamcówna (1919-2000) Roman Stępień
Stanisław Misiek (1901-1998)-Honorowy Obywatel Legnicy, Czesław Kowalak
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl