Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 24


Tom 24

   
Takim pozostał w pamięci Nekrolog śp. Tadeusza Gumińskiego Pożegnanie Tadeusza Gumińskiego (Wystąpienie prezydenta miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego)
Czesław Kowalak Założyciel i pierwszy prezes TPN
Roman Stępień "Nie cały się przeniósł"
Bronisław Freidenberg Romantyk i realista
Antonina Trawnik Zabrakło mi odwagi
Stanisław Kot Umiłował Legnicę
Tadeusz Gumiński Łowiczanin na Międzynarodowym Zlocie Skautów w Anglii (sierpień 1929 r.)
oprac. Tadeusz Rollauer Bibliografia prac Tadeusza Gumińskiego
STUDIA I MATERIAŁY
Krzysztof R. Prokop Księstwo legnickie w XIV wieku na tle ówczesnej sytuacji politycznej Śląska
Stanisław Jujeczka Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548
Marta Chociej Tryptyk "Zdjęcie z krzyża" z Niedźwiedzic
Witold Łaszewski Legnickie miejskie fortyfikacje w świetle badań archeologicznych z lat 1998-2003
Grażyna Humeńczuk Pomniki pruskiej i niemieckiej historii Legnickiego Pola
Edyta Łaborewicz Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy i możliwości prowadzenia badań genealogicznych
Piotr Gerent Rola Cerkwi prawosławnej w zachowaniu tożsamości religijnej i etnicznej Łemków na Dolnym Śląsku
Roman Stępień, Adam Stępień Pułkownik Karol Myrek i jego legnicki epizod
Czesław Kowalak Październik '56 w Legnicy i jego konsekwencje
Wojciech Kondusza Wojska Federacji Rosyjskiej w Legnicy. Ostatnie lata, ostatnie problemy
Wojciech Kondusza Referendum europejskie w Legnicy
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Mirosław Szczypiorski Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy im. Witelona
Tadeusz Rollauer Publikacje Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy
Tadeusz Rollauer Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły [Praca zbiorowa]. Pod red. T. Przybylskiego, B. Masłowskiej i H.Kurzydły. T. 1-2 Legnica 2002-2003
Taduesz Rollauer Andrzej Zieliński, Miasta dolnośląskie na dawnej rycinie. Wrocław 2002
Anna Szymszon Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy. 50-lecie. 1952-2002. Legnica 2002
Tadeusz Rollauer Vox Pastoris, Dokumenty pastoralne 1902-2002 Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka. [Legnica 2003]
KRONIKA
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2002
Henryk Kurzydło Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły
Leben und Werk, Klara Kaczmarek-Patralska Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość.
Mirosław Szczypiorski Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym
Jerzy Starzyński Łemkowie u progu XXI wieku. Odrodzenie czy asymilacja
Stanisław Jujeczka Akt lokacyjny Bochni z 1253 roku, jego polskie oraz europejskie konteksty
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl