Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 25


Tom 25

   
STUDIA
Krzysztof R. Prokop Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364). Cz. I
Przemysław Wiszewski Świat według Ambrożego Bitschena, czyli jak XV-wieczny mieszkaniec Legnicy mógł postrzegać swoje miejsce we wszechświecie
Stanisław Jujeczka Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548. Cz. II
Klara Kaczmarek-Patralska Architektura wczesnego renesansu w Legnicy i okolicach. Próba reinterpretacji
Aleksandra Bek Johannes Risch - rzeźbiarz legnicki początku XVII wieku i jego krąg
Agnieszka Gola, Marta Ławicka Kolekcja witraży z Grodźca na tle innych śląskich kolekcji witrażowych
MATERIAŁY
Witold Łaszewski Scytowie w Legnicy?
Witold Łaszewski Ciałopalny grób popielnicowy z obstawą kamienną przy ul. Platanowej w Legnicy
Roman Stelmach Archiwalia do dziejów klasztorów legnickich
Zbigniew Kwaśny Kilka uwag w sprawie handlu legnickiego w latach 1818-1820
Grażyna Humeńczuk Dzieje legnickich palmiarni
Marcin Makuch Legnickie żetony i monety zastępcze w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku
Wojciech Kondusza Cyganie legniccy
Czesław Kowalak Legnickie harcerstwo w latach 1945-2000 (Kalendarium)
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Dariusz Misiejuk, Witold Łaszewski, Przemysław Wiszewski Opactwo benedyktynek w Legnicy (1948/1349-1810). Poznań-Wrocław 2003
Klara Kaczmarek-Patralska) Marzanna Jagiełło-Kołaczyk Sgraffita na Śląsku 1540-1650. Wrocław 2003
Jarosław Zagrobelny) Witold Łaszewski, Tadeusz Rollauer Legnica. Dzieje miasta. Wrocław 2004
Stefan Dudra) Piotr Gerent Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989. Wrocław 2003
Roman Stępień Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej. Oprac. Grażyna Błażejowska, Barbara Morawiec. Legnica 2004
KRONIKA
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2003
Witold Łaszewski Sprawozdanie z działalności Koła Archeologicznego TPN (czerwiec 2002 - lipiec 2004 r.)
Czesław Kowalak Wpływ środowiska ekologicznego i socjologicznego na stan zdrowia i funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Na przykładzie Legnicy
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl