Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 26


Tom 26

   
Krzysztof R. Prokop Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesław III i Wacława I (1306 – 1364). Część II
Bogusław Czechowicz Ostatnia gotycka modernizacja zamku w Legnicy. Przyczynek do badań mecenatu artystycznego księcia Fryderyka II
Aleksandra Bek-Koreń Twórczość Georga Webera i jego kręgu. Rzeźba legnicka u schyłku renesansu
Roman Stelmach Praskie archiwum komendy joannitów w Złotoryi
Stanisław Jujeczka Kolegiata Świętego Grobu w Legnicy a książęta legniccy
Włodzimierz Kalski Legnicki epizod w życiu i twórczości Wilhelma Tschircha
Marta Chociej Fundacje Wolfa von Buswoy.
Stanisław Pajączkowski Nauczycielskie spółdzielnie księgarsko –papiernicze na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949
Czesław Kowalak Powódź w Legnicy w 1977 roku
Ewa Łaborewicz Akta partyjne województwa legnickiego
Wojciech Kondusza Zjawisko samowolnych zajęć mieszkań prorosyjskich w Legnicy w latach 1990 -1993
Józef Jadach Anomalie pogodowe w Legnicy w 2003 r. na tle wieloletnich wyników pomiarowych
Klara Kaczmarek-Patralska Geneza, formy i krąg oddziaływania wczesnorenesansowej rzeźby legnickiej
Grażyna Humeńczuk Legnicki epizod w życiu i twórczości Wilhelma Tschircha (1818-1892)
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie za rok 2004
Witold Łaszewski Sprawozdanie z działalności Koła Archeologicznego
Antonina Trawnik Towarzystwo Miłośników Legnicy
Roman Stępień Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po roku 1945.
Stefan Dudra Kształtowanie się struktur Kościoła w regionie legnickim po roku 1945.
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl