Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 27


Tom 27

   
STUDIA I MATERIAŁY
Gabriela Wąs Franciszkanie w Legnicy w okresie średniowiecznym i nowożytnym
Krzysztof R. Prokop Miasta księstwa legnickiego w polityce ekonomicznej książąt Bolesława III i Wacława I (1306-1364). Część III
Stanisław Jujeczka Capella czy Capellae? Kontrowersje wokół legnickiej kaplicy zamkowej
Witold Łaszewski Niezwykłe, diaboliczne - legnickie średniowiecze
Bogusław Czechowicz Gotyckie kościoły parafialne Lubina i Chojnowa. (Zanim powstaną monografie dawnych far legnickich)
Małgorzata Kaganiec Nagrobki piastowskie w Weiden
Grażyna Humeńczuk Legnickie pomniki wzniesione przed II wojną światową (Suplement)
Marcin Makuch Papierowy pieniądz zastępczy w Legnicy 1917-1923
Robert Żeleźny Początek rządów hitlerowskich w Legnicy w świetle gazety „Liegnitzer Tageblatt"
Bartłomiej Rodak Legnicka Starówka. Z dziejów zagłady i odbudowy
Henryk Kurzydło Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego „Legnica" w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju
Czesław Kowalak Legnicki ośrodek akademicki w roku 2006
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Wojciech Kondusza Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście. Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca 2006 r.
Tadeusz Rolauer Legnica 2002 - 2006. Raport o stanie miasta. Wyd. Urząd Miasta Legnicy. Biuro Prezydenta Miasta. Legnica, wrzesień [2006]. Redakcja: Maria Kubasik.
Edyta Łaborewicz Joanna Szczepankiewicz-Battek, Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa. Świat - Europa - Śląsk. Wrocław 2005
Tadeusz Rollauer Wojciech Kondusza, Mata Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy. Wyd. edytor. Legnica 2006
KRONIKA
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2005
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl