Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 28


Tom 28

   
STUDIA
Mateusz Goliński Żydzi w średniowiecznej Legnicy - problem lokalizacji w przestrzeni miejskiej
Bogusław Czechowicz Dwie drogi? Fryderyk II legnicko-brzeski i Karol I ziębicko-oleśnicki oraz ich siedziby w Legnicy i Ząbkowicach Śląskich
Robert Żeleźny Rządy hitlerowskie w Legnicy od 2 kwietnia do 12 listopada 1933 r. w świetle gazety „Liegnitzer Tageblatt"
ks. Lech Nowak Organizowanie życia kościelnego na ziemiach zachodnich w latach 1945-1950 na przykładzie Legnicy
Andrzej Szczepański Mniejszość żydowska w Legnicy w latach 1945-1968
MATERIAŁY
Henryk Gerlic Prałaci Kapituły głogowskiej w latach 1526-1810. Cz. I
Małgorzata Kaganiec Dorota Elżbieta legnicko-brzeska, księżna Nassau-Dilenburg (1646-1691)
Dorota Błaszczyk Rainer Sachs Lichtenfelsów było niemało
Bogusław Czechowicz Nieznany plan zamku legnickiego z 1764 roku
Witold Łaszewski Tajemnice legnickiego zamku
Stanisław Jujeczka Księgozbiór kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy w świetle inwentarza z 1758 r
Czesław Kowalak Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II wojnie światowej
Krzysztof R. Prokop Sukcesja święceń biskupich pasterzy kościoła legnickiego
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
ks. Heryk Gerlic Stanisław Jujeczka Duchowni średniowiecznej Legnicy. Studium prozopograficzne nad klerem diecezjalnym. Legnica 2006
Witold Łaszewski Tradycje nauki legnickiej. Legnica 2007
KRONIKA
Zygmunt Szkurłatowski 50-lecie Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2006
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Tadeusz Rollauer Włodzimierz Kalski (1954-2007)
Tadeusz Rollauer i ks. Jan Zajączkowski Ks. Jan Zajączkowski (1916-2007)
Ks. Jan Zajączkowski Moje refleksje z 39-letniej działalności na terenie Dolnego Śląska
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl