Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 29


Tom 29

   
STUDIA
Agata Tarnas-Tomczyk Uposażenie klasztorów legnickich do połowy XIV wieku
Małgorzata Kaganiec Małgorzata brzeska, władczyni Holandii (ok. 1342-1386)
Maciej Kulisz Memoria w życiu dolnośląskich mieszczan XVII i XVIII wieku na przykładzie Księstwa Legnickiego
Robert Że1eźny Zarys działalności Geschichte und Altertum Verein Liegnitz (Towarzystwa Historii i Starożytności w Legnicy) w latach 1904-1939
Robert Żeleźny Szczyt Wielkiego Kryzysu - Legnica w 1932 roku
Jarosław Maliniak Z dziejów powojennej radiofonizacji Dolnego Śląska. Na przykładzie Legnicy, Jawora i Złotoryi
MATERIAŁY
Witold Laszewski Legnickie Wzgórze Garnków (Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na cmentarzysku kultury łużyckiej przy ul. Platanowej, stanowisko 20/20, obszar AZP 77-20)
Stanisław Jujeczka Itinerarium Wacława II, księcia legnickiego i biskupa wrocławskiego. Próba postawienia problemu
ks. Henryk Gerlic Prałaci kapituły głogowskiej w latach 1526-1810. Cz. II
Witold Laszewski Dwa plany Legnicy z XVIII wieku ze zbiorów ósterreichische Nationalbibliothek w Wiedniu
Grażyna Humeńczuk Projekty ogrodu Akademii Rycerskiej w Legnicy w zbiorach Narodni archiv w Pradze
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Rainer Sachs Śląsk - perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech. [Cz. 1-2. Praga-Legnica 2006-2007]
Bogusław Czechowicz Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku. Red. J. Bahlcke. Warszawa 2007
Andrzej Szczepański Romuald M. Ł u c z y ń s k i , Rezydencje magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku. Wrocław 2007
KRONIKA
Krystyna Wiercińska Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2007
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Roman Stępień Ks. Wolfgang Max MeiBler (13 października 1928 - 20 grudnia 2006)
Roman Stępień Ks. Włodzimierz Michał Maria Pado (6 października 1929 - 3 luty 2007)
Tadeusz Rollauer Zygmunt Łuszcz (22 stycznia 1937 - 7 sierpnia 2008)
SUPLEMENT
Opracowała Barbara Morawiec Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej. Cz 2.
ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl