Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 30


Tom 30

 

Spis treści

50 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY. 
LUDZIE – DOROBEK – WYDARZENIA.
ZARYS ENCYKLOPEDYCZNY.

Opracował Tadeusz Rollauer z zespołem

Kryptonimy autorów haseł: ag – Anna Gątowska,  bm – Barbara Morawiec,  czk – Czesław Kowalak, eg – Ewa Gołębiowska,  fz – Franciszek Zywert,  kw – Krystyna Wiercińska,  mg – Maria Gałka,  tr – Tadeusz Rollauer,  sj – Stanisław Jujeczka,  wł – Witold Łaszewski,  wm – Wojciech Morawiec, zm – Zofia Massymowicz.

Wstęp

Wykaz skrótów

Wykaz skrótów nazw

Wykaz haseł w układzie alfabetycznym

Kryptonimy autorów haseł

LUDZIE

Hasła:

Pierwsi członkowie (1959)(tr)

Członkowie honorowi (tr)

Członkowie zwyczajni w l. 1959-2009 (tr, mg)

Biogramy. Aktywność członków TPN na niwie naukowej, kulturalnej i regionalnej (tr)

Władze TPN w l. 1959-2009 (tr, eg)

Komisje i Wydziały (tr)

Nagrodzeni (tr)

DOROBEK – WYDARZENIA

Hasła:

Statuty TPN (tr)

Siedziby TPN (tr, sj)

Biuro i finanse TPN (tr, mg)

Biblioteka (tr, eg)

Sesje, konferencje, seminaria,  wykłady(tr, eg)

Wydawnictwa (tr, eg)

Odrębne publikacje członków z terenu woj.  legnickiego  dot. Legnicy i regionu (tr, bm)

Monografie Legnicy (tr)

SL – „Szkice Legnickie” (tr)

Członkowie publikujący w SL (tr)

Jednodniówki (tr)

WL czyli „Wiadomości Legnickie” (tr, eg)

Dzienniki T. Gumińskiego (tr, ag)

Udział przedstawicieli TPN w zjazdach i konferencjach (tr)

Współpraca TPN z towarzystwami naukowymi, regionalnymi oraz z placówkami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi (tr)

IMSD – Interdyscyplinarne Metodologiczne Studuim Doktoranckie (tr, fz)

Badania archeologiczne (tr, wł)

Medale (tr)

Tablice pamiątkowe (tr,czk)

Patroni szkół (tr)

UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku (tr, kw)

Punkt widokowy (tr)

Cykle tematyczne (tr)

Ekologia i węgiel brunatny (tr)

Obchody bitwy pod Legnicą 1241 (tr)

Obraz K. Sichulskiego Bitwa pod Legnicą (tr)

Romowie i  mniejszości narodowe (tr, kw)

Warmątowice i testament Olszewskiego (tr)

Obchody jubileuszu 50-lecia TPN (czk, kw, tr)

Dokumentacja fotograficzna obchodów jubileuszu 50-lecia TPN (Autorzy zdjęć – Stanisław Jujeczka, Aleksandra Morawiec, Wojciech Morawiec, Sławomir Skowroński)

50 lat TPN – prezentacja multimedialna.
Opracowali Z. Maksymowicz i W. Morawiec.
Legnica 2009 (aneks do SL. 30)

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl