Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 31


Tom 31

SZKICE LEGNICKIE
XXXI
Pod redakcją
TADEUSZA ROLLAUERA
Legnica 2010

TOM DEDYKOWANY
HONOROWEMU CZŁONKOWI TPN W LEGNICY
DR FRANCISZKOWI ZYWERTOWI
OBCHODZĄCEMU JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN

Spis treści

Od Redakcji – O honorowym członku TPN w Legnicy dr Franciszku Zywercie (tr).

STUDIA I MATERIAŁY

Małgorzata Kysil – Beginki w średniowieczu na Śląsku w świetle zachowanych źródeł archiwalnych.

Mieczysława Chmielewska – O notariacie publicznym w średniowiecznej Legnicy.

Witold Łaszewski – O złocie, budowniczych i kowalach, czyli rzecz o Złotoryi.

Tomasz Stolarczyk – Badania nad średniowiecznym i nowożytnym górnictwem na terenie Pogórza Kaczawskiego w latach 2008-2009.

Małgorzata Kaganiec – Leopold Holsztyński – syn ostatniej Piastówny.

Michał Plutarski – Małżeństwo Fryderyka II legnickiego z Elżbietą Jagiellonką (1515-1517). Znaczenie polityczne mariażu.

Daniel Wojtucki – „so of te ich das schwertt duhe auff heben so wünche ich dem süntter das ewiege leben” – Rzemiosło katowskie w nowożytnej Legnicy.

Stanisław Jujeczka – Kościół katolicki w księstwie legnickim w świetle wizytacji z 1705/1706 roku.

Krzysztof Kupeć – Warsztat naukowy Georga Thebesiusa w „Liegnitzsche Jahr-Bücher”.

Piotr Pregiel – Tło polityczne i przebieg bitwy pod Legnicą 15 sierpnia 1760 r.

Robert Żeleźny – „Noc Kryształowa” w Legnicy na tle śląskim i ogólno niemieckim.

Joanna Hytrek-Hryciuk – „Człowieknie może opisać tego chaosu”. Legnica w ostatnich miesiącach II wojny światowej (luty-maj 1945).

Michał Palczyński – Działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” na terenie powiatu legnickiego w latach 1947-1955.

Czesław Kowalak – Legnica w okowach zimy stulecia 1979 roku.

 Henryk Kurzydło – O zagospodarowaniu złoża węgla brunatnego „Legnica” – bez emocji.

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl