Szkice Legnickie spis treści t. 1-42

Tom 32


Tom 32

SZKICE LEGNICKIE
XXXII
Pod redakcją
STANISŁAWA JUJECZKI I TADEUSZA ROLLAUERA
Legnica 2011

Spis treści

STUDIA I MATERIAŁY

Witold Łaszewski – Kilka słów o dworze biskupim przy ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy

Stanisław Jujeczka, Witold Łaszewski – Kiedy rozebrano kościół kartuzów w Legnicy

Krzysztof Kupeć – Rodzinny Baudis i Thebesius w dziejach nowożytnej Legnicy

Stanisław Jujeczka – Piastowie legnicko-brzescy i ich krewni w księgach metrykalnych legnickich kościołów parafialnych z XVI i XVII wieku

Małgorzata Kaganiec – Źródła do dziejów Piastów Legnickich w Archiwum Państwowym w Ambergu

Daniel Wojtucki – Urządzenia penitencjarne w krajobrazie nowożytnej Legnicy

Małgorzata Kucharska – Okruchy o bitwie pod Legnicą i Jadwidze Śląskiej na Lamach „Płomyka” (1917-1939)

Robert Żeleźny – Konflikt niemiecko-polski w 1939 roku w świetle propagandy III Rzeszy na przykładzie dziennika „Lignitzer Tageblatt”

Rainier Sachs – Bolko redivivus. Pomnik Bolka I lwówecko-jaworskiego w Świerzawie i jego historia

SYLWETKI

Stanisław Firszt – Hugo Seydel legnicki miłośnik Karkonoszy

Grażyna Humeńczuk – Legnickimi śladami Wolfa Röhrichta

Janina Stasiak – Elfriede Springer i Bronisław Chyła legniccy artyści plastycy i pedagodzy

Tadeusz Rollauer, Zofia Maksymowicz –Ignacy Pressler – zapomniany popularyzator dziejów Legnicy

WSPOMNIENIA

Jan Stanisław Smalewski – Ostatnia defilada? Z przygotowanego do druku „Dziennika prywatnego pułkownika WP” (fragment większej całości)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Rafał Eysymont, Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej. Wrocław 2009. (Bogusław Czechowicz)

Michał Mencfel, Skarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII i XVIII. Warszawa 2010 (Bogusław Czechowicz)

Romuald M. Łuczyński, Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991. Wrocław 2010. (Andrzej SWzczepański)

Grażyna Humeńczuk, Z dziejów Parku Miejskiego w Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy 2010 (Tadeusz Rollauer)

KRONIKA

 Z działalności Oddziału Towarzystwa im. Zofii Kossak w Legnicy w latach 2002-2009. (Marta Chmielewska)

Sprawozdanie z obrad XI zwyczajnego walnego zjazdu delegatów DTSK we Wrocławiu. (Zygmunt Szkurłatowski)

15-lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy. (Edyta Łaborewicz)

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za lata 2009/2010/2011. (Krystyna Wiercińska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ryszard Adamów (15 grudnia 1935 – 21 lipca 2010) (Roman Stępień)

Prof. Dr hab. Gerard Labuda (28 grudnia 1916 – 1 październia 2010) honorowy członek TPN w Legnicy (Stanisław Jujeczka)

Prof. Dr hab. Stanisław Pajączkowski (29 lipca 1928 – 3 grudnia 2010) (Zygmunt Szkurłatowski)

Dr Franciszek Zywert (19 marca 1920 – 25 lipca 2011) honorowy członek TPN w Legnicy (Tadeusz Rollauer)

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl