Szkice Legnickie spis treści t. 1-43

Tom 41


Tom 41

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

 

SZKICE LEGNICKIE
XLI

Pod redakcją
WITOLDA ŁASZEWSKIEGO
HENRYKA ŁASZEWSKIEGO

Legnica 2020

RADA REDAKCYJNA
Piotr Bukowczyk, Wiesław Hładkiewicz (przewodniczący), Henryk Łaszewski (redaktor),Witold Łaszewski (redaktor), Bogumiła Słomczyńska, Tadeusz Rollauer, Robert Żeleźny.

PROJEKT WINIETY TYTUŁOWEJ
Zenon Dytkowski

REDAKCJA WYDAWNICZA
Klaudia Korfanty

KOREKTA TEKSTU
Ewa Gołębiowska, Bogumiła Słomczyńska

TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI
Henryk Łaszewski

DTP, PROJEKT OKŁADKI
Radosław Miśta

Fotografia na okładce: Legnica, baza PKS, ul. gen. Karola Świerczewskiego,
sierpień1980 r. Autor nieznany. Z archiwum W. Obremskiego

ADRES REDAKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica,

Wydawnictwo dotowane przez Prezydenta Miasta Legnicy
© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

PL ISSN 0137-5326

DRUK
DRUKARNIA POLDRUK S. C. JÓZEF GRZYWA, MAREK KAWKA

 

OD REDAKCJI

Czterdziesty pierwszy tom „Szkiców Legnickich”, nad którym rozpoczęliśmy wstępne prace już w grudniu 2019 r., był przygotowywany w cieniu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Zdrowotna profilaktyka wprowadzona przez rząd spowodowała zamknięcie placówek kultury i nauki, w których przechowywane są źródła, niezbędne w pracach badawczych. Dopiero czerwcowe rozluźnienie warunków kwarantanny ułatwiło dostęp do potrzebnych materiałów. Z przyczyny wyjątkowej sytuacji, niespotykanej od blisko czterdziestu lat, Rada Redakcyjna musiała dokonać zmian w przyjętej już treści tomu. Utrudnienia wspomniane powyżej zahamowały zamierzenia autorów, miejmy nadzieję, że ich artykuły ukażą się w kolejnym tomie „Szkiców”. Miejsce po niedostarczonych tekstach, wypełniliśmy równie ciekawymi materiałami. Ponadto nie pojawią się artykuły anonsowane przez śp. Janusza Wawrzyszkę, który niepodziewanie zmarł w kwietniu tego roku.

W tym roku do publikujących w „Szkicach Legnickich” miłośników nauk dołączyli: Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, prof. dr hab. Mieczysław Stec z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Bogumiła Słomczyńska – Radna Miasta Legnicy i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Anna Wójcik z Galerii Sztuki w Legnicy, Paweł Kulig – wiceburmistrz Złotoryi, Wojciech Obremski – dziennikarz i działacz „Solidarności”, mgr inż. Jarosław Kadecki z Pracowni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Alfa”, Kazimierz Makowiec – filokartystyk i Paulina Maciejewska – specjalista ds. archiwum i promocji „Satyrykonu” w Legnickim Centrum Kultury. Ich wkład w rozwój wiedzy o naszej małej ojczyźnie stanie się zauważalny. Redakcja dziękuje autorom za to, że pomimo wyjątkowej sytuacji dostarczyli obiecane teksty, a czytelnikom życzy interesującej lektury.

 

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

Tadeusz Krzakowski - Uchwała Ogólnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

STUDIA

Witold Łaszewski – Chojnów, Prochowice i Złotoryja – miasta przy traktach do Legnicy.

Mieczysław Stec – Freski Kosmy Damiana Asama z kościoła pw. św. Jadwigi w Legnickim Polu. Zabezpieczanie malowideł ściennych z wykorzystaniem techniki strappo.

Henryk Łaszewski – Badania nad zastosowaniem nanocząstek miedzi.

Piotr Bukowczyk – Zarys dziejów połączenia kolejowego Legnica – Lubin przed 1945 rokiem.

Henryk Łaszewski – Charakterystyka korona wirusa SARS-CoV-2.

MATERIAŁY

Witold Łaszewski – Uwaga o miskach śląskich.

Stanisław Firszt – Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 1986 roku przy ul. Najświętszej Marii Panny (dawna ul. Rosenbergów) w Legnicy. Cz. 2. Materiały.

Ivo Łaborewicz – Weichbild legnicki w świetle map „Atlasu Śląska” Homanna. Cz. 2. Drugi i trzeci powiat legnicki.

Elżbieta Masztalerz – Legnickie mosty – historia i współczesność. Cz. 1. Mosty na rzece Kaczawie.

Adam Ilciów – Poniemieckie, posowieckie… Zjawisko wielokulturowości na przykładzie miasta Legnicy.

Tadeusz Rollauer – „Konkrety” jako przykład czasopisma lokalnego (lata 1972-1974).

Edyta Łaborewicz – Nowe źródła do dziejów Legnicy i regionu legnickiego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Legnicy (ważniejsze nabytki archiwaliów w latach 2016-2020).

Henryk Łaszewski – Metody spektroskopowe w analizie dzieł sztuki.

Anna Wójcik – Międzynarodowa Kolekcja Współczesnej Sztuki Złotniczej ze zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy.

CZTERDZIESTA ROCZNICA ZAŁOŻENIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Wojciech Obremski – Wspomnienia z opozycji antykomunistycznej.

Robert Żeleźny – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Legnicy 1980-1989. Zarys wybranych zagadnień.

Piotr Bukowczyk – NSZZ „Slidarność w Legnickiej Fabryce Fortepianów i Pianin w latach 1980-1981.

ALBUM

Witold Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska, Kazimierz Makowiec – Album Ferdinanda Stämmlera. Pasja do ogrodów.

 

KRONIKA

Wiesław Hładkiewicz – Legnica w Europie – glosa do dziejów miejscowości.

Antonina Trawnik – Reaktywacja Towarzystwa Miłośników Legnicy.

Paweł Kulig – Urząd Miasta Złotoryi i podległe jednostki w czasie pandemii.

Jarosław Kadecki – Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Alfa” Jarosław Kadecki.

Witold Łaszewski – Sprawozdanie z działań Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za rok 2019.

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

A co tam takiego w tym Mauzoleum Piastów w Legnicy? (Zdzisław Kurzeja).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Robert Szecówka (1935-2020) (Paulina Maciejewska)

Ludwik Tomiałojć (1939-2020) (Antonina Trawnik)

Janusz Wawrzyszko (1946-2020) (Witold Łaszewski)

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl