Wydarzenia w obiektywie

Odszedł Janusz Wawrzyszko


Z wielkim  smutkiem zawiadamiamy,

że 13 kwietnia 2020 r. 

zmarł Janusz Wawrzyszko 

wieloletni członek Towarzystwa.ODSZEDŁ

JANUSZ WAWRZYSZKO


13 kwietnia 2020 r. w wieku 74 lat zmarł Janusz Wawrzyszko, człowiek wielce zasłużony dla miasta Legnicy, pedagog, absolwent UAM, pracownik administracji oświatowej, działacz ZHP, ZNP, TKKŚ i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.


Był długoletnim i aktywnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, pełniąc funkcje wiceprezesa i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opublikował wiele artykułów o tematyce pedagogicznej. Był również autorem publikacji w Szkicach Legnickich, ostatnie artykuły dotyczyły działalności TPD.


Od 2018 r. działał w Miejskiej Radzie Seniorów w Legnicy. Za wybitne zasługi dla miasta w 2019 r. uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Legnicy”.ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl