Nowe Szkice Legnickie t. 43

Tom 43

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

 

SZKICE LEGNICKIE
XLIII

Pod redakcją
WITOLDA ŁASZEWSKIEGO
HENRYKA ŁASZEWSKIEGO

Legnica 2022

RADA REDAKCYJNA
Piotr Bukowczyk, Henryk Łaszewski, Witold Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska, Robert Żeleźny.

PROJEKT WINIETY TYTUŁOWEJ
Zenon Dytkowski

REDAKCJA WYDAWNICZA
Klaudia Korfanty

KOREKTA TEKSTU
Bogumiła Słomczyńska

TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI
Henryk Łaszewski

DTP, PROJEKT OKŁADKI
Radosław Miśta

ADRES REDAKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica,

Wydawnictwo dotowane przez Prezydenta Miasta Legnicy
© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

PL ISSN 0137-5326

DRUK
DRUKARNIA POLDRUK S. C. JÓZEF GRZYWA, MAREK KAWKA

 

OD REDAKCJI

 

 

Sześćdziesiąta rocznica ukazania się pierwszego tomu „Szkiców Legnickich” mogłaby stanowić temat przewodni tegorocznego wydania, postanowiliśmy jednak zamieścić aktualną problematykę badawczą, nad którą pracowali nasi autorzy. Tegoroczne wydawnictwo podzielono, jak w poprzednich latach, na stałe i okolicznościowe rozdziały. W „Studiach” niezmiernie wysoki poziom merytoryczny reprezentują artykuły: Piotra Bukowczyka – Dzieje kąpieliska północnego w Legnicy, Iva Łaborewicza – Pierwsze pokazy filmowe w Legnicy (1896-1900) i Henryka Łaszewskiego – Rozwój szczepionek przeciw SARS-COV-2. Udział poszczególnych szczepionek w rynku. Dwie autorki debiutujące w naszym periodyku: Teresa Chołubek-Spyt – Obrazki malowane na szkle z kolekcji jaworskiej i Maria Kwiatkowska – Funkcjonowanie placówek medycznych w Legnicy w okresie pandemii Covid-19 w latach 2020-2022, przygotowały bardzo ciekawy materiał.

Artykuły do „Materiałów” przygotowali sprawdzeni autorzy znani z wielu publikacji w  poprzednich numerach, opowiadając czytelnikom o różnych przejawach legnickiej historii: Donald Barański, Witold Łaszewski – Stare Miasto w Legnicy – ulica Mariacka. Z zasobów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Legnicy, Cezary Buśko, Witold Łaszewski – Średniowieczna złota klamra do pasa z badań przy ulicy Grodzkiej nr 50 w Legnicy, Stanisław Firszt – Piec kaflowy księcia legnickiego Jerzego Rudolfa w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach, Elżbieta Masztalerz – Legnickie mosty – historia i współczesność. Cz.3. Mosty na rzece Młynówce, Edyta Łaborewicz – Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lubińskim (1874-1945), Henryk Łaszewski, Bogna Fiedorow – Izotopowa identyfikacja złóż metali szlachetnych, Witold Łaszewski – Ulica Mariacka w Legnicy. Badania archeologiczne w trakcie remontu Hotelu Qubus.

Od 2020 r. publikujemy materiały związane z Sierpniem 80’ i NSSZ „SOLIDARNOŚĆ”. Materiały do tego rozdziału zbiera i przygotowuje przede wszystkim Robert Żeleźny. Tegoroczny rozdział „Legnica w sierpniu 1982 roku” zawiera dwa artykuły: Roberta Żeleźnego – Solidarnościowa, antykomunistyczna demonstracja w Legnicy 31 sierpnia 1982. Zarys zagadnienia i Adama Kowalczyka – O „pełnej suwerenności”, pobycie armii” i „zawiązywaniu małżeństw” – czyli nowomowa po legnicku.

Okolicznościowy rozdział „Obchody 155. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie” został przygotowany przez pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Autorzy opisali tylko część uroczystości celebrowanych w pierwszej połowie roku: Janusz Matuszewski – Obchody roku Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, Dorota Florek – Obchody 155. Rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy oraz Śladami Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu.

:Kronika” w przeciwieństwie do wcześniejszych tomów zawiera tylko dwa artykuły: Antoniny Trawnik – Pierwsze Targi Książki w Legnicy oraz Witolda Łaszewskiego i Bogumiły Słomczyńskiej – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w 2021 r.

Sześćdziesięcioletni byt „Szkiców Legnickich” był podobny do wielu regionalnych wydawnictw. Mierzono się z brakiem pieniędzy, papieru, cenzurą czy długotrwałą procedurą wydawniczą i poligraficzną. Publikacja początkowo ukazywała się nieregularnie z przerwami sięgającymi nawet do czterech lat, stąd różnica między „sześćdziesiątą rocznicą ukazania się” a obecnym 43. tomem. Tylko raz w dziejach „Szkiców” (1994 r.) wydrukowano dwa oddzielne tomy tego samego roku. Coroczną ciągłość nakładu uzyskano dopiero od 1999 r.

„Szkice Legnickie” od sześćdziesięciu lat współtworzą autorzy o unikatowej regionalnej wiedzy. Ich publikacje stały się naukowym kanonem w wielu dziedzinach legnickiej przestrzeni naukowej. Redakcja dba również o to, żeby co roku na łamach naszego wydawnictwa pojawiali się nowi badacze. Wieloletni autorzy zaskakują redakcję nowymi niebanalnymi tematami. Objętość periodyku, łącznie z przygotowanym tomem, będzie wynosiła prawie 14 tysięcy stron.

W ciągu sześćdziesięciu lat redakcją zajmowali się: prof. dr Roman Heck (t. 1-2), Tadeusz Gumiński (t. 2-12, 14), Antoni Bojakowski (t. 15-19), dr Zygmunt Szkurłatowski (t. 15-19), Tadeusz Rollauer (t. 13, 20-32, 39), dr Stanisław Jujeczka (t. 32), dr Wojciech Kondusza (t. 33-38), Witold Łaszewski (t. 40-43), dr inż. Henryk Łaszewski (t. 41-43). Każdy z nich miał własną wizję, w jakim kierunku powinno zmierzać wydawnictwo - naukowym czy bardziej popularnonaukowym. Wspomniany temat do dnia dzisiejszego wywołuje burzliwe dyskusje. Pomimo tych sporów, zawsze wyjątkowo dbano o stronę edytorską i poziom merytoryczny publikacji.

„Szkiców Legnickich” nie tworzą wyłącznie autorzy i redaktorzy. Bardzo ważni są współpracownicy widoczni w stopce redakcyjnej. Obecnie rada redakcyjna w składzie: Piotr Bukowczyk, Henryk Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska, Robert Żeleźny dba o naukową wartość składanych publikacji. Klaudia Korfanty zajmuje się redakcją wydawniczą. Radosław Miśta wykonuje DTP (określenie to pochodzi od angielskiego zwrotu „desktop publishing” i oznacza zakres prac związanych z przygotowaniem prac na komputerze materiałów do druku, m.in. skład i łamanie, nanoszenie korekt, przygotowanie zdjęć, przygotowanie plików PDF do drukarni) oraz projektuje okładki. Bogumiła Słomczyńska wykonuje korektę tekstu. „Szkice Legnickie” nawiązując do chlubnej przeszłości, zachowały winietę tytułową opracowaną przez Zenona Dytkowskiego.

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

STUDIA

Piotr Bukowczyk – Dzieje kąpieliska północnego

Ivo Łaborewicz – Pierwsze pokazy filmowe w Legnicy (1896-1900)

Teresa Chołubek-Spyt Obrazki malowane na szkle z kolekcji jaworskiej

Maria Kwiatkowska Funkcjonowanie placówek medycznych w Legnicy w okresie pandemii Covid-19 w latach 2020-2022

Henryk Łaszewski – Rozwój szczepionek przeciw SARS-COV-2. Udział poszczególnych szczepionek w rynku

MATERIAŁY

Cezary Buśko, Witold Łaszewski Średniowieczna złota klamra do pasa z badań przy ulicy Grodzkiej nr 50 w Legnicy

Stanisław Firszt – Piec kaflowy księcia legnickiego Jerzego Rudolfa w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach

Witold Łaszewski Ulica Mariacka w Legnicy. Badania archeologiczne w trakcie remontu Hotelu Qubus

Edyta ŁaborewiczUrzędy Stanu Cywilnego w powiecie lubińskim (1874-1945).

Elżbieta Masztalerz Legnickie mosty – historia i współczesność. Cz. 2. Mosty na rzece Młynówce

Henryk Łaszewski, Bogna Fedorów – Izotopowa identyfikacja złóż metali szlachetnych

Donald Barański, Witold Łaszewski Stare Miasto w Legnicy – ulica Mariacka. Z zasobów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Legnicy

LEGNICA W SIERPNIU 1982 ROKU

Robert Żeleźny – Solidarnościowa, antykomunistyczna demonstracja w Legnicy 31 sierpnia 1982. Zarys zagadnienia

Adam Kowalczyk – O „pełnej suwerenności”, „pobycie armii” i „zawiązywaniu małżeństw” – czyli nowomowa po legnicku

OBCHODY 155. ROCZNICY URODZIN MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Dorota Florek – Obchody roku Marii Skłodowskiej-Curie

Dorota Florek – Obchody 155. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Dorota Florek – Śladami Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu

KRONIKA

Antonina Trawnik – Pierwsze Targi Książki w Legnicy

Witold Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w 2021 r.

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl