Nowe Szkice Legnickie t. 44

Tom 44

Tom 44

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY

 

SZKICE LEGNICKIE
XLIV

Pod redakcją
WITOLDA ŁASZEWSKIEGO

Legnica 2023

RADA REDAKCYJNA
Piotr Bukowczyk, Klaudia Korfanty, Henryk Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska, Robert Żeleźny.

PROJEKT WINIETY TYTUŁOWEJ
Zenon Dytkowski

REDAKCJA WYDAWNICZA
Klaudia Korfanty

KOREKTA TEKSTU
Bogumiła Słomczyńska

TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI
Henryk Łaszewski

DTP, PROJEKT OKŁADKI
Radosław Miśta

ADRES REDAKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica,
szkice legnickie.wixsite.com/witryna

Wydawnictwo dotowane przez Prezydenta Miasta Legnicy
© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

PL ISSN 0137-5326

DRUK
DRUKARNIA POLDRUK S. C. JÓZEF GRZYWA, MAREK KAWKA

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W LEGNICY
LAUREATEM NAGRODY MIASTA LEGNICY W 2022 ROKU

 

 

Wystąpienie Zbigniewa Rogalskiego – Przewodniczącego Kapituły i Statutu

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk działa od 1959 r., popularyzując wiedzę różnych dziedzin związanych z naszym regionem. Organizacja działa non profit. Od 1962 r. wydaje rocznik „Szkice Legnickie”, w którym publikowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz istotne informacje z życia miasta. „Szkice” trafiają bezpłatnie do bibliotek, szkół i osób zainteresowanych regionem. Towarzystwo udostępnia swój 11 tys. księgozbiór zawierający szereg unikatowych pozycji, w tym 44 muzykalia „Biblioteki księcia Jerzego Rudolfa” tzw. Rudolphinę. Stowarzyszenie prowadząc od ponad 60 lat działalność naukową, popularyzuje regionalną wiedzę, tym samym integruje i wzmacnia lokalny patriotyzm w społeczeństwie. Członkowie TPN przybliżają ważne wydarzenia historyczne i osoby zasłużone dla regionu legnickiego, organizując: wystawy, odczyty, wykłady i konferencje. Wszystkie działania Towarzystwa były zawsze dedykowane legniczanom i ich historycznej tożsamości.

 

Wystąpienie Witolda Łaszewskiego – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy

 

Szanowni Radni, Panie Prezydencie, Panie i Panowie.

Dziękuję w imieniu wszystkich stowarzyszonych w Towarzystwie Nauk w Legnicy, którzy uczestniczyli aktywnie przez 64 lata w naszych zamierzeniach. Dowodem pracy społecznej Towarzystwa były: dwie monografie Legnicy, 43 tomy :Szkiców Legnickich”, wiele innych publikacji oraz konferencje, wystawy i wystąpienia poświęcone Legnicy. Dzięki prowadzonym badaniom poszerzyliśmy wiedzę o historii i teraźniejszości miasta.

Nagroda, którą dzisiaj otrzymaliśmy, potwierdza, jak ważna jest praca, dedykowana Legnicy i jej mieszkańcom.

W imieniu Towarzystwa dziękuję za uhonorowanie naszych działań.

 

 

SPIS TREŚCI

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy laureatem Nagrody Miasta Legnicy w 2022 roku

STUDIA

Joanna Waldron, Łukasz Lamch – Ostatnie odkrycia w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie-Pawlikowicach

Krzysztof Kułacz Karpiński Ostatni Starosta Księstwa Legnickiego Hans von Schweinichen (1610-1677)

Piotr Bukowczyk – Dzieje Szkoły Rolniczej i Rolniczej Szkoły Uzupełniającej w Legnicy przed 1945 r.

Robert Żeleźny – Kurierzy. Przyczynek do dziejów legnickiego antykomunistycznego podziemia solidarnościowego

MATERIAŁY

Stanisław Firszt – Kusza – groźna broń używana w średniowiecznej Legnicy

Cezary Buśko, Witold Łaszewski „Netilat yadayim”. Akwamanila z ulicy Grodzkiej jako wyraz liturgii dnia codziennego legnickich Żydów

Łucja Wojtasik-Seredyszyn – Niezwykłe losy trzech barokowych obiektów w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy

Jochen Georg Güntzel Das „dreiβigjährige Erinnerungsfest der Schlacht an der Katzbach” und seine Folgen

Witold Łaszewski Tajemnicza budowla w dawnej Legnicy. Kościół czy synagoga?

Edyta ŁaborewiczUrzędy stanu cywilnego z terenu powiatu jaworskiego

Donald Barański, Witold Łaszewski Stare Miasto w Legnicy – ulica Zamkowa. Z zasobów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Legnicy

Elżbieta Masztalerz Legnickie mosty – historia i współczesność. Cz. 4. Ważniejsze mosty na pozostałych rzekach i potokach miasta

Witold Łaszewski Dolna lub Legnicka Brama w Złotoryi – badania archeologiczne

Witold Łaszewski Badania archeologiczne na terenie dawnego alodium zakonu Joannitów w Złotoryi

Anna Wójcik-Korbas Biżuteria na temat. Międzynarodowe Konkursy Sztuki Złotniczej w Legnicy

Henryk Łaszewski Nanocząstki złota w kosmetyce przeciwstarzeniowej

 

KRONIKA

Adam Ilciów – Rozwój miasta. Przeobrażenia gospodarcze i społeczne

Norbert Mąkowski 30 lat Polskiego Bractwa Kopaczy Złota

Witold Łaszewski, Bogumiła Słomczyńska – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy w 2022 r.

Legnica się zmienia

RECENZJE

Henryk Łaszewski, Witold Łaszewski – Badania nad przemianami genetycznymi w Czechach współczesnej epoki brązu – streszczenie publikacji Luki Papaca Dynamik chan ges In genomie and social structuresin third millennium ABE central Europe

Henryk Łaszewski – W poszukiwaniu pierwszych Słowian na ziemiach polskich – bitwy nad Dołężą i pod Himerą

Henryk Łaszewski W poszukiwaniu Słowian na ziemiach polskich – kultura wielbarska

 

 

ed
 
 

menu

 
 

Herb Legnicy


polecane

 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
tpnlegnica@op.pl